1

1970

De familie Sabbe is begonnen in het jaar 1970 met het verzorgen van begrafenissen in Meulebeke. In het begin was het Achiel en zijn zoon Alberic die er voor zorgden dat de begrafenissen en alles er rond goed geregeld werden. Alsook het verzorgen van grafzerken en kerkhofbenodigdheden.

2

1996

De kleinzoon Andy kwam in het bedrijf werken in 1995 en in 1997 behaalde Andy zijn diploma begrafenisondernemer aan het KMO te Kortrijk. Er werd dan ook uitgekeken om een eigen rouwcentrum op te richten. We vonden de locatie recht tegenover de gebouwen waar de graniet en arduin bewerkt werd in de Tieltstraat 76 te Meulebeke. Daar werd een nieuw rouwcentrum gebouwd. Een rouwcentrum met 4 kamers waar de overledenen sereen kunnen begroet worden.

3

1998

In 1998 was het dan zover. Voor het eerst in Meulebeke kwam er een rouwcentrum. De mensen die geconfronteerd werden met een overlijden konden hier hun dierbaren komen begroeten. Dit was een hele verbetering dan voorheen waar ze konden gebruik maken van de mortuariums in de rusthuizen of ziekenhuizen.

4

2008

In 2008 namen Andy en echtgenote Vanessa Verhulst de zaak over. De tijden waren in 10 jaar zo vlug veranderd dat er gekeken werd om een aula bij te bouwen palend aan het bestaand rouwcentrum. De mensen konden gebruik maken van de aula om diensten in te verzorgen. Al gauw bleek dat de auladiensten meer en meer aan de orde kwamen en zo werd er begin 2012 gekeken om een grotere zaal te plaatsen waar de diensten konden in doorgaan. Vandaag de dag beschikt het rouwcentrum over een aula die ruim en eigentijds is met ruime parking bij. De aula is opgesplitst in verschillende delen zodat het kan aangepast worden naar het aantal personen die de dienst zal bijwonen. Diensten voor zowel 50 als 1200 personen zijn hier geen probleem. Met een ruime parking voor 85 wagens zorgen we er voor dat de mensen op wandelafstand kunnen parkeren. Dit bleek een goede investering want elk jaar vinden de mensen van de naburige gemeenten de weg naar onze aula.

5

2020

In april bestaat de begrafenisonderneming 50 jaar. In die 50 jaar is er enorm veel veranderd. In het begin was er geen funerarium maar werden de mensen opgebaard in een rusthuis of ziekenhuis. Sinds 1998 hadden we ons eigen rouwcentrum. Op de dag van vandaag beschikken we over een ruime aula waar zowel grote diensten als kleine diensten kunnen gebracht worden. Dit met mogelijkheid tot projectie en de gewenste muziek. De laatste jaren zien we dat meer en meer mensen kiezen om in de aula begraven te worden. Daarom moeten we kijken om up to date te blijven en te zorgen dat alle wensen kunnen uitgevoerd worden.

 

Een waardig afscheid

Een waardig afscheid kan vaak een diepe troost betekenen voor de nabestaanden.
Ons rouwcentrum biedt u een warme sfeer om in alle rust, waardig en sereen afscheid te kunnen nemen van uw dierbare overledene.

Wij begeleiden u bij alle mogelijke praktische en administratieve zaken zoals :

* het afhalen van het stoffelijk overschot thuis, in de kliniek, in het rusthuis, op de openbare weg, … en overbrengen naar ons rouwcentrum
* het regelen van de administratieve formaliteiten bij het Stadsbestuur
* het maken van afspraken betreffende de kerkdienst of andere ceremonie
* het perfect verzorgen van de uitvaartceremonie zowel in de aula, kerkelijk, burgerlijk of andere (met of zonder begroeting van de familie, met een ordentelijke offergang, burgerlijk in de aula van ons funerarium, crematorium, enz…)
* het beantwoorden van vragen over laatste wilsbeschikking
* de verzorging en het opbaren van het stoffelijk overschot in het rouwcentrum
* het kiezen van een lijkkist in de toonzaal.
* het bestellen van bloemen, grafzerkattributen, columbariumvaasjes, enz…
* het opstellen van een rouwbrief (wij verzorgen ook rouwdrukwerk tijdens het weekend)
* het kiezen van een gepast gedachtenisprentje, een mooie tekst , enz…
* het vervoer naar de kerk, naar het crematorium of het kerkhof
* het plaatsen van advertenties in kranten of weekbladen
* het plaatsen van een gratis aankondiging van het overlijden op het internet. Zie Familieberichten
* de rouwmaaltijd
* de nabestaanden informeren over de te vervullen formaliteiten, zoals bv. de successie-aangifte bv. via notaris of erkend bureau, wij geven altijd de nodige uitleg hieromtrent.