LAATSTE WILSBESCHIKKING

U kan bij de dienst bevolking je laatste wilsbeschikking laten opnemen.

Bezorg daarvoor uw eigenhandig geschreven wilsbeschikking aan de dienst bevolking in het gemeentehuis van uw gemeente of ga eens langs bij de dienst bevolking, waar ze in alle discretie de laatste wilsbeschikking zullen invullen.

U kan kiezen voor:

• begraving, dit kan zowel in volle grond als in familiegrafkelder.
• crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een daartoe bestemd perceel van een begraafplaats,
• crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee,
• crematie gevolgd door begraving van de as op een begraafplaats,
• crematie gevolgd door bijzetting van de as in een columbarium
• crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee, bv. thuis.
(let wel bij huurhuis moet er steeds een toestemming gegeven worden van de eigenaar van het huis)
• crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats,
• crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats. Dit kan bv thuisbewaring zijn.

Bij de laatste drie mogelijkheden moet de andere plaats dan de begraafplaats en de naam van de verantwoordelijke nabestaande vermeld worden.

Alvorens een begrafenis- of crematietoelating wordt afgeleverd raadpleegt de dienst bevolking steeds het bevolkings- of vreemdelingenregister, zodat zij steeds de laatste wilsbeschikking  kent.

Let wel als je wilt dat de asurne meegegeven wordt met de familie, moet het getekend staan op het gemeentehuis, ofwel kunnen iedereen eerste graad familie tekenen op een opgesteld blad die de begrafenisondernemer zal bezorgen. Wanneer de overledene jonger is dan 16 jaar dan kunnen de ouders tekenen op het gemeentehuis dat ze de urne op een andere plaats dan het kerkhof willen plaatsen. Een tweede mogelijkheid is ook dat elke nabestaande van eerste graad familie tekent dat het mag.

 

Afhandeling :
klaar terwijl u wacht.

Meebrengen
Uw identiteitskaart.

Kosten
Gratis.