CREMATIE

De laatste jaren evolueert het aantal crematies in een sterk stijgende lijn. Zo waren er in 2008 al 50 % van de naastbestaanden die kozen voor een crematie in Meulebeke. In 2018 zijn het er al ongeveer 70 a 75 % die er voor kiezen.

Een crematie kan gevolgd worden door :
– Asverspreiding op het kerkhof, thuis of op een andere plaats dan het kerkhof. Vraag gerust informatie aan ons om de juiste mogelijkheden te kennen.
– Teraardebestelling van de as.(in een traditioneel graf of een urnenveld met urnenkelder)
– Bijzetten van de as in het columbarium.
– Bewaren van de as thuis indien de persoon dat zelf in zijn laatste wilsbeschikking heeft geplaatst op het gemeentehuis, indien de ouders van een overleden kind minder dan 18 jaar dit beslissen of als iedereen eerste graad familie akkoord gaat en de juiste documenten tekent.

De Belgische wetgeving staat toe om as thuis te bewaren. Tevens staat de Belgische wetgeving toe een kleine hoeveelheid as aan de familie te geven. Meestal vinden onze crematies plaats in het crematorium van Brugge, volgens wens van de familie kan dit ook in een ander crematorium gebeuren. Wij hebben een zeer grote keuze aan klassieke en moderne urnen alsook kleine urnen of juweeltjes voor as in te doen. Contacteer ons voor meer info.