Cecile Degrande

Info:

echtgenote van de heer Robert De Simpelaere.

Plaats en uur plechtigheid:

De uitvaartliturgie zal plaatshebben in de parochiekerk van Onbevlekt Hart van Maria
te Meulebeke – De Paanders op ZATERDAG 15 oktober 2022 om 10u30.

Rouwbrief: Degrande Cecile

 

Indien het condoleren niet lukt gelieve een mail te sturen naar andy@rouwcentrumsabbe.be met vermelding Condoleren – Degrande Cecile